कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७७|०४|३२
भक्तपुर अस्पतालमा कोभिड १९ का विरामीको उपचारका लागि क्वारेन्टाईन, आईशोलेसन वार्ड र आई.सि.यु.कक्ष, NICU/SNCU, OCMC, CEONC लगायतका युनिटहरुमा स्वास्थ्य सेवा तर्पका चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु र सहयोगी कर्मचारीहरु देहाय वमोजिमका पदहरुमा सेवा करारमा लिनु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र यस अस्पतालमा वा यस अस्पतालको email (bhaktapurhospital@gmail.com)मा दरखास्त दिनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । फारम डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नु होला । जानकारी डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नु होला।

IMG_20200818_0001

Replace Notice

Form To Fill

16 Replies to “कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना”

      1. परिक्षा तथा अन्तर्वाता कहिले र कहाँ हुन्छ कसरि थाहा पाउने सर ।

  1. Download garera manually form varera scan garera pathauda huncha? Ki computerised nai pathaunu parne ho.?

  2. सुचना वेब site मा पनि आउछ ??कसरी थाहा पाउने सुचना???

  3. How can we know about notice for interview.can we find notice on this website??

Comments are closed.